ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

ELJEZNICE PREDAVANJA PDF

Unatoč činjenici da su željeznice u zemljama jugoistočne Europe odigrale važnu predavanju te nakon održanog predavanja sudjeluju u znanstveno-stručnoj. Code: ECTS: Lecturers in charge: prof. dr. sc. Stjepan Lakušić. Take exam: Studomat. Load: 1. komponenta. Lecture type, Total. Lectures, Design . Popis objavljenih radova vezanih uz temu predavanja. Popis objavljenih radova vezanih uz Katedra za željeznice. 1. Lakušić, S., Bogut, M.

Author: Tujin Zololkis
Country: Burundi
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 15 January 2018
Pages: 480
PDF File Size: 8.27 Mb
ePub File Size: 15.92 Mb
ISBN: 855-1-21219-829-3
Downloads: 82121
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gohn

Crtati u zadanom mjerilu. Prodor dvaju valjaka Uputa 1. Presjek realne algebarske plohe je algebarska krivulja n-tog reda. Prodor dvaju rotacijskih valjaka jednakih polumjera osi im se sijeku. Uglata geometrijska tijela zovemo poliedrima. With Unacademy, India’s largest online learning platform, we are changing that.

Please fill this form, we will try to respond as soon as possible. Dva su promjera konike konjugirana ako prvi raspolavlja tetive paralelne s drugim promjerom, i obratno.

Account Options Prijavite se. Mjerilom nagiba ravnine naziva se graduirana priklonica te ravnine, a njezin je interval jednak intervalu ravnine.

Naslovnica – Građevinski fakultet

A2 B2 A1 B1 A B Kosa aksonometrija Aksonometrijska metoda projiciranja pretpostavlja to da se objekt smjesti u prostorni Kartezijev koordinatni sustav te da se zajedno s njim projicira paralelnim zrakama eljeznie neku ravninu. Prodorna se linija sastoji od triju lukova krivulja drugog reda izlomljena prostorna linija. Introducing Unacademy Knowledge Hats!

  DESCARGAR GUIA UNCHARTED 3 PDF

Please help us to share our service with your friends. With a robust league of educators from across the country, we strive towards delivering on our promises with the best educational content an aspirant or a learner could find on the Internet.

Konstruirati presjek plohe ravninom P. Ravnine su s cjelobrojnim kotama glavne nivo-ravnine; one s pozitivnom kotom iznad, a s negativnom ispod nulte predavanjw. Classroom education in India has stifled many brilliant minds.

Tangenta t1 paralelna je s t. Thank you for interesting in our services. U pramenu ima 1 ravnina. Na plohi postoje dva sistema izvodnica. Unacademy Learning App Unacademy Obrazovanje.

Piramide b obla tijela Valjci. U izometriji nacrtati ravninu P 5,3,4. O pravilnim geometrijskim tijelima — i Primjena prodora dvaju rotacijskih valjaka u kosoj projekciji s pogledom odozdo. AB i CD konjugirani su promjeri elipse. On je neovisan o tlocrtnoj i nacrtnoj ravnini. Konstruirati veliku i malu os elipse. Neka svojstva kosog projiciranja: Dobiveni se bokocrt naziva lijevim eljeznicw. Prikazati tlocrt trupa prometnice.

Konstrukcija konturnih izvodnica — Na svakom od valjaka postoje izvodnice koje ne sudjeluju u prodoru, pa je prodorna krivulja jednodijelna. Projiciranje ravninskih likova a Trokut.

  CIRIA C660 PDF

predavanje

Bridovi se, odnosno crte koje dijele vidljive dijelove tijela od nevidljivih pri projiciranju na neku ravninu projekcije, zovu konture toga tijela.

We need your help! Ako su red i razred jednaki, ploha ima stupanj. Ako pravci okomiti na os x imaju paralelne projekcije, ne moraju u prostoru biti paralelni zad. O projiciranju b paralelno koso projiciranje Paralelno projiciranje kod kojeg su zrake projiciranja okomite na ravninu projekcije naziva se ortogonalnim projiciranjem. Share your knowledge with lakhs of learners across India with just a few clicks.

O prodorima oblih prsdavanja Teorem. F1 A S B F2 asimptote Konstrukcija hiperbole kojoj je zadana realna poluos a i linearni ekscentricitet e.

Konstrukcija kose projekcije valjka s bazom u bokocrtnoj ravnini Brdo je topografska ploha.